MUDr. Juraj Lehocký / čeľustný ortopéd

Životopis

Vzdelanie
1992-1996 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
1997 City Univerzity, Trenčín
1997-2003 Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, odbor stomatológia, Bratislava
2006 špecializácia v špecializačnom odbore stomatológia
2007 odborná spôsobilosť na používanie stomatologických röntgenových prístrojov
2011 špecializácia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia

Pracovná Prax
2008-súčasnosť ORTODONCIA LM, s.r.o.
Pozícia: lekár – čeľustný ortopéd

2011 katedra čeľustnej ortopédie, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava

2003-2008 Ortodontická ambulancia MUDr. Lehocký Miroslav
Pozícia: lekár – stomatológ, čeľustný ortopéd

Absolvované kurzy
2002-2011 účasť na domácich a zahraničných ortodontických kurzoch a kongresoch /pasívne i aktívne/, viac ako 60 odborných podujatí /viď. príloha/

Profesné aktivity
Člen Slovenskej komory zubných lekárov
Člen Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Záujmy
kemping, PC, beh, cyklistika, plávanie, kajak, fotografovanie