O cenách

Hradí sa ortodontická liečba, nie zubný strojček. Ortodontický materiál je súčasťou ceny liečby a neúčtuje sa separátne.

Ortodontická liečba je všade vo svete finančne náročná. Je to dané veľmi drahými a kvalitnými súčiastkami aparátov (americkí, nemeckí a japonskí výrobcovia), náročnosťou práce vysoko kvalifikovaného personálu i nutnosťou mať k dispozícii široké spektrum pomôcok. Liečebné výkony pri liečbe fixnými strojčekmi trvajú náležitý čas a takmer nikdy nie je celá liečba dokončená za menej ako 12 – 15 návštev. Cena závisí od závažnosti odchýlky, t.j. náročnosti, dĺžky trvania, zvolenej techniky, použitého materiálu a prístrojového vybavenia.

Na žiadnu liečbu fixným alebo snímateľným aparátom neprispieva poisťovňa pacientom starším ako 18 rokov. Ortodoncia LM poskytuje svoje služby bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami. Naši pacienti majú možnosť spätne refundovať náklady za ošetrenie u zdravotných poisťovní Dôvera a Union. U nás môžete platiť v hotovosti, ale aj kartami. Naše služby je možné obdržať aj formou darčekových poukážok.