Pre lekárov

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,
veľmi si vážime Váš záujem o spoluprácu s našou ordináciou a veríme, že nesklameme Vašu dôveru.
Radi by sme Vám touto cestou ponúkli možnosť hlavne ortodontickej spolupráce pri liečbe Vašich pacientov. Diagnostikujeme, liečime a predchádzame všetkým typom nepravidelností chrupu a čeľustí bez vekového obmedzenia. Sme schopní pripraviť pacienta v rámci medzioborovej spolupráce pred protetickou rekonštrukciou chrupu, či zavedením implantátov. Pripravujeme pacienta na chirurgickú korekciu závažných skeletálnych nepravidelností čeľustí.
V našej ambulancii sa venujeme výhradne ortodontickej liečbe. V priebehu č.o. liečby pacienti môžu bežným spôsobom absolvovať preventívne prehliadky vo Vašej ambulancii. V prípade potreby sanácie chrupu v priebehu ortodontickej liečby jednoducho odstránime oblúky alebo niektoré zámky Vášmu pacientovi na požiadanie a to bezplatne.
Všetky zákroky sú vo Vašej kompetencii a budú vykonané vo Vašej ambulancii. Jedinou výnimkou sú zákroky na mobilizovanie retinovaných zubov. Nakoľko je treba pri zákroku lepiť ortodontický attachment, daný zákrok vykonávame v našej ambulancii v spolupráci s externým lekárom. Pokiaľ trváte na zákroku vo Vašej ambulancii, neváhajte nás kontaktovať.

Ak si želáte pacienta objednať na konzultáciu, kontaktujte našu ambulanciu na tel. čísle 032 6580288 alebo pomocou online formuláru.
Viac o spolupráci v oblasti čeľustnej ortopédie...

Zároveň Vás chceme informovať o možnosti zhotovenia digitálnych rtg snímkov pomocou prístroja Planmeca ProMax – najvyššej rady známeho fínskeho výrobcu /OPG, teleRTG, bitewing, sinusy, tomografiu../. Snímky Vám zhotovíme na počkanie bez objednania v rámci ordinačných hodín v elektronickej podobe a zašleme pomocou e-mailu, na CD nosiči, USB kľučí alebo ich vytlačíme. Túto službu ponúkame pacientovi v priamej platbe v hotovosti alebo kartou, v prípade dohody aj Vám na základe zmluvy formou fakturácie súhrnne 1xmesačne /vhodné ako stála služba/.

U pacientov, najmä s paro problémami, Vám ponúkame v rámci preventívnej stomatológie spoluprácu v oblasti dentálnej hygieny. Každému Vášmu pacientovi diplomovaná dentálna hygienička urobí inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, zhotoví indexy PBI, CPITN, odstráni ZK ultrazvukom, kyretami, v prípade potreby použije airflow, ozón, atď. Viac tu...

Nakoľko máme personálne a materiálne zriadený ortodontický laboratórny kútik, ponúkame Vám práce zubného technika špecializovaného na ortodonciu.
- náhryzové dlahy u pacientov trpiacich bruxizmom
- náhryzové dlahy u pacientov trpiacich bolesťami TMK
- individuálne vyhotovené nosiče na bielenie zubov
- individuálne vyhotovené chrániče pre športovcov
- individuálne vyhotovené fixné a snímacie aparáty
- systém neviditeľných fólii rovnajúcich zuby (clear aligners)
- jednoduché snímateľné strojčeky
- zložité snímateľné strojčeky (s výtlačnými skrutkami, expanznými skrutkami, pierkami, pružinami a ďalšími prvkami)
- sklzné plôšky, náhryzové dlahy
- funkčné aparáty (Williams, Lehman,…)
- retenčné platne po liečbe fixným ortodontickým aparátom
- retenčné Essix fólie
- transpalatálne oblúky, expanzné bi a quad helixy
- Hyrax – prístroj na rýchlu maxilárnu expanziu
a ďaľšie...

Veľmi sa tešíme na spoluprácu s Vami.

MUDr. Miroslav Lehocký a MUDr. Juraj Lehocký a kolektív