Prečo vyrovnávať zuby?

Dôvodov pre zaradenie do ortodontickej liečby je veľa. V poslednej dobe najčastejšie kladú pacienti dôraz na vylepšenie úsmevu a celkovú estetiku tváre. Podmanivý úsmev a symetria tváre významne zvyšujú atraktivitu, takmer vždy zlepšujú sebavedomie a psychiku každého z nás. Otvárajú nám dvere do spoločnosti. Či si to uvedomujeme alebo nie, úsmev a celkový výzor našej tváre sú jedným z kľúčov k úspechu v osobnom i pracovnom živote. Zlepší sa nám kvalita života.

Skorá ortodontická liečba môže byť finančne a časovo menej náročná, než následná liečba problémov vzniknutých neliečenou odchylkou.

Ortodontická liečba nielenže rovná zuby, ale taktiež harmonizuje celú tvár. To prispieva k lepšiemu sebahodnoteniu a k celkovému postoju k životu.

Vyrovnávanie zubov je prínosom i pre ich zdravie. Pri krivých zuboch je potrebné vynaložiť viac úsilia a času na to, aby sme ich rovnako kvalitne vyčistili. Rovné zuby nielenže krásne vyzerajú, ale sa i ľahšie čistia a vďaka tomu hrozí menej zubných kazov. Klesá riziko vzniku paradontózy a predčasných strát zubov.

Ortodontickou liečbou predchádzame úrazom predných zubov najmä u detí s veľkým predhryzom, nakoľko pri páde na tvár sa dostávajú ako prvé do kontaktu s prekážkou a lámu sa.

Úprava postavenia zubov je často nutná pred zavedením zubných implantátov. Vytvárame pre implantáty priestor medzi korunkami a koreňmi zubov. Pohybom zubov taktiež vytvárame dostatok vlastnej kosti pre ich zavedenie.

Naviac ortodontická liečba zlepšuje funkciu žuvacieho aparátu. Sila, vyvíjaná žuvacími svalmi pri hryzení, je obrovská. Pre zdravie zubov je dôležité, aby tento tlak bol rozložený rovnomerne na všetky zuby. Pri niektorých ortodontických odchýlkach pacienti nehryzú ani na 28 zubov, často iba na 8 či dokonca na 5. V takýchto prípadoch sú tieto zuby extrémne preťažované, dlhodobo nevydržia a pacient o ne prichádza. Podobný stav vzniká, ak prídeme o niektorý stály zub a nedáme si ho nahradiť. Susediace zuby hľadajú nový kontakt, skláňajú sa do medzier a žuvacím tlakom začnú byť zaťažované páčivými silami a nie v smere žuvacieho tlaku. Preto treba zuby, teda korunky aj s koreňmi napriamiť ešte pred protetickým, resp. implantologickým ošetrením. Vďaka tomu môžeme optimálne rozmiestniť zuby, aby výsledná protetická práca bola pre pacienta maximálne estetická a funkčná. Táto kombinovaná liečba nie je na Slovensku dostatočne využívaná. Hoci ortodontické aparáty sú v týchto prípadoch v ústach relatívne krátku dobu, ich prínos je veľký.
Umožňujeme tým vášmu lekárovi vyhotovenie fixných protetických prác namiesto snímacích, vyberacích. Zastavíme vám predčasný proces starnutia tváre a mäkkých tkanív.
Nedokonalý zhryz má taktiež za následok zvýšené obrusovanie a olamovanie zubov, prehlbovanie zhryzu. Tvár predčasne starne, prehlbuje sa zhryz, vytvárajú sa boľavé kúty, ragády úst a zvýrazňujú sa vrásky a nos.
Postavenie zubov môže taktiež ovplyvniť výslovnosť niektorých hlások. Ortodontista v spolupráci s logopédom môže pomôcť úprave výslovnosti, hlavne sykaviek.
Rovnako predchádzame problémom s čeľustným kĺbom pri rovnomernom prenose žuvacích síl.