Pracovisko

Ortodoncia LM je privátne úzko špecializované čeľustno – ortopedické zariadenie. Začalo svoju činnosť 1. júna 1994. Ako jedno z prvých na území Slovenska pracuje s kovovými fixnými aparátmi /fixné zubné strojčeky/ a hranatým oblúkom umožňujúcim pohyb zubov vo všetkých priestorových rovinách, čo dovtedy nebolo možné pacientom ponúknuť. Od svojich počiatkov slúžilo ako zariadenie výučbovej bázy – školiace detašované pracovisko Lekárskej fakulty UK a podieľalo sa na postgraduálnej príprave lekárov v obore čeľustná ortopédia až do vzniku katedry čeľustnej ortopédie SZU v roku 2011.

Za roky pôsobenia si pracovisko získalo klientelu z rôznych regiónov Česko – Slovenka. V súčasnosti stále viac poskytujeme služby aj pacientom zo zahraničia.

Odborné výkony sa realizujú v dvoch samostatných ambulanciách. Súčasťou pracoviska je ortodontické laboratórium, röntgenologické pracovisko, hygienický kútik, archív.

Ortodoncia LM poskytuje svoje služby bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami. Naši pacienti majú možnosť spätne refundovať náklady za ošetrenie u zdravotných poisťovní Dôvera a Union. U nás môžete platiť v hotovosti, ale aj kartami. Naše služby je možné obdržať aj formou darčekových poukážok.

Prijímame nových pacientov osobne, telefonicky, online formulárom.
Našim pacientom ponúkame exkluzívnu službu:
  • non-stop dostupnosť lekára na telefóne
  • ozónová liečba v rámci čeľustnej ortopédie zdarma