Postup ošetrenia

1. Čeľustno-ortopedická konzultácia a písomné stanovisko o predbežnom vyšetrení a posúdení potreby liečby

Pri tejto návšteve vás predbežne vyšetríme s dôrazom na dôvod, prečo prichádzate.
Hlavná motivácia, ktorá vás privádza do našej ambulancie je pre nás určujúca a je tou najdôležitejšou pre vašu spokojnosť s výsledkom liečby.
Dostanete od nás písomné stanovisko k čeľustno-ortopedickej liečbe a poučenie o charaktere vývinovej poruchy a možnostiach jej liečby (náročnosti, dĺžke trvania, použitia zvolenej techniky, typu strojčeka, forme a finančnej nákladnosti liečby). Na väčšinu vašich otázok sme schopní odpovedať už po tomto predbežnom vyšetrení. No na niektoré otázky nájdeme odpoveď až po dôkladnom vstupnom vyšetrení, analýze modelov, rtg snímkov, fotografii tváre a zubov, teda pri návrhu liečebného plánu (viď. bod 3).
Celkové trvanie návštevy – cca 45 minút.

2. Vstupné vyšetrenie, odtlačky chrupu, fotodokumentácia, rtg snímky
Pri tejto návšteve založíme zdravotnú dokumentáciu, vyplníme s vami dotazník (celkový zdravotný stav), dôkladne vás vyšetríme, zhotovíme digitálne fotografie tváre a chrupu v rôznych projekciách (štandardne 9 snímok). Nasleduje zhotovenie odtlačkov s voskovým záhryzom, potrebných k vyhotoveniu študijných modelov a zhotovíme digitálne rtg snímky (OPG a teleRTG).
V niektorých prípadoch si vyžiadame odbornú konzultáciu u iných špecialistov - parodontológ, implantológ, protetik, chirurg, logopéd, alergológ, atď.
Na základe podrobnej analýzy všetkých súčastí vstupnej dokumentácie je následne zostavený plán liečby.
Celkové trvanie návštevy – cca 45 minút.

3. Analýza modelov, analýza rtg snímkov, analýza fotografií, návrh liečebného plánu a poučenie
Zostaviť správny liečebný plán je najzložitejšou časťou ortodontickej liečby.
Na základe vašich subjektívnych obtiaží, riadnej analýzy modelov, rtg snímkov, fotografií vám zostavíme podrobný liečebný plán. Často obsahuje viacero variantov. Varianty sa zväčša odlišujú typom zvolenej techniky, typom použitého strojčeka, dĺžkou a finančnou náročnostou liečby, špecifickými požiadavkami pacientov atď. Všetko vám bude podrobne vysvetlené spolu s výhodami, nevýhodami a rizikami, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť, ktorú alternatívu liečby spoločne vyberieme.
Vo výnimočných prípadoch sa stáva, že je nutné plán v priebehu liečby zmeniť, či už na našu alebo vašu žiadosť. Každý pacient je individuálny biologicky organizmus s individuálnou odpoveďou na liečbu. Preto nemusí reagovať na rovnakú liečbu rovnakým spôsobom. Nie vždy je tiež možné spoľahlivo predpovedať smer a intenzitu rastu. Zmena plánu podľa priebežného stavu sa tak nikdy nedá vylúčiť.
Celkové trvanie návštevy – cca 45 minút.

4. Profesionálna dentálna hygiena so separáciou zubov
Profesionálnou dentálnou hygienou sa dá predísť celému radu komplikácií – zubnému kazu, zápalu ďasien, parodontóze. Ani najmodernejšia dentálna hygiena dnes ale nedokáže zbaviť pacienta zodpovednosti za stav vlastného chrupu.
Podmienkou prevzatia do čelustno-ortopedickej liečby je mať nielen zdravý chrup, ale aj zdravý parodont (okolozubné tkanivo držiace zub v kosti, tzv. závesný aparát). To, či mate zdravý chrup, zistíme pri rontgonologickom vyšetrení v spolupráci s Vašim odborným zubným lekárom. Parodont bude vyšetrený našou diplomovanou dentálnou hygieničkou a stanovený medzinárodnými indexmi (index krvácavosti papíl, index potreby liečby parodontu).
Okrem potrebných vyšetrení Vám dentálna hygienička nielenže vyčistí zuby, odstráni zubný kameň, povlak i pigmentácie, ale vás tiež naučí ako si tento stav čo najdlhšie zachovať. Naučí vás zuby správne čistiť (indivudálny prístup i metódy čistenia), ako používať medzizubnú kefku, jednozväzkovú kefku, zubnú niť a ďalšie prostriedky potrebné k perfektnej ústnej hygiene. Okrem toho vás naučí aj ako sa starať o strojček a zuby dokonale vyleští, aby vám strojček na zuboch bezpečne držal.
Separácia znamená vloženie separačných gumičiek medzi zadné zuby. Tie svojou pružnosťou odtlačia už za 2-3 dni zuby od seba tak, že je možné nasadiť krúžky pri fixnom aparáte. Video...
Celkové trvanie návštevy – cca 60 minút.

5. Adaptácia a nalepenie fixného strojčeka
Nalepenie strojčeka sa začína výberom krúžkov a ich adaptáciou. Potom začína samotne lepenie strojčeka. Povrch zubov musí byť očistený a prichystaný na lepenie (leštenie, odmastenie, leptanie, sušenie). Každá súčiastka strojčeka sa presne umiestňuje pomocou mierok (kontrola výšky, rotácie, osi). Špeciálnym lepidlom je ortodontický materiál prichytený o povrch zubov.
Po vytvrdení lepidla polymerizačnou lampou nasleduje priväzovanie (kovovými alebo gumenými ligatúrami “gumičkami”) aktívnych častí zubného strojčeka.
Celkové trvanie návštevy – cca 60 minút.

6. Kontroly
Kontroly liečby fixným aparátom prebiehajú podľa potreby raz za 4-8 týždňov. Kontrolujeme pohyb zubov, funkčnosť aparátu, upravujeme, pružíme a vymieňame pracovné oblúky alebo prispôsobujeme smer a silu rôznych typov ťahov a aktívnych častí zubného strojčeka.
Celkové trvanie návštevy – cca 30 minút (5-90 minút).

7. Stiahnutie fixného aparátu
Dĺžka liečby závisí od závažnosti odchýlky, pacientovej spolupráce, veku, typu použitého aparátu, zvolenej techniky..priemerne trvá liečba fixným strojčekom 1.5 roka.
Stiahnutie fixného aparátu zahŕňa debonding (odstránenie fixačných hmôt), remodeling (konečná úprava povrchu zubov), rekonturing (konečná úprava kontúr zubov), polishing (finálne vyleštenie), dvojicu odtlačkov, fluoridáciu (posilnenie odolnosti zubov), vyhotovenie a odovzdanie retenčného (udržiavacieho) strojčeka a archívnych modelov.
Retenčný strojček sa odovzdáva ešte v deň stiahnutia fixného aparátu. Nasleduje poučenie o jeho nosení a staroslivosti oň.
Celkové trvanie návštevy – cca 90 minút.

8. Retenčná (udržiavacia) fáza liečby
Fáza stabilizácie je rovnako dôležitá ako aktívna časť liečby. Trvá minimálne tak dlho ako samotná aktívna liečba. Slúži na udržanie dosiahnutého výsledku (pasívna liečba).
Zuby sú pripevnené ku kosti cez vlákna, podobne ako sa svaly upínajú na kosť cez šlachy. Tie sa pri liečbe natiahnu a potrebujú čas k prestavbe podľa novej polohy zubov.  Pokiaľ by v tomto období neboli zuby stabilizované retenčným (udržiavacím) strojčekom, hrozil by relaps, recidíva (čiastočný návrat zubov na pôvodné miesto). Preto pre udržanie výsledku liečby je potrebné dôkladne dodržiavať nosenie retenčného aparátu podľa pokynov lekára.
Kontroly vo fáze stabilizácie prebiehajú podľa potreby raz za 3 mesiace. Kontrolujeme  stav zubov, funkčnosť strojčeka, úroveň stabilizácie v závislosti od veku, spôsobu liečby, stavu zubov, parodontu, tretích stoličiek (osmičiek, zubov múdrosti) a ďalších faktorov.
Celkové trvanie jednej kontroly počas retencie – cca 5 minút.

Priebeh liečby snímacími (vyberatelnými) strojčekmi :
- zahŕňa všetky fázy liečby fixným aparátom okrem separácie zubov a lepenia strojčeka. Kontroly prebiehajú podľa potreby každé 3 mesiace s ukončením liečby alebo prechodom na fixný aparát.