Prečo u nás?

Tradícia – úzko špecializovaná privátna prax zaoberajúca sa liečbou fixnými zubnými strojčekmi, ako jedna z prvých na Slovensku, doposiaľ ako akreditačné pracovisko pre postgraduálnu výchovu špecializujúcich sa lekárov

Referencie – niekoľkým tisícom pacientov č.o. liečbou splnené očakávania

Pokrok – používanie súčasných svetových trendov v prístrojovom i materiálovom vybavení /Dolphin imaging, digitálne OPG a teleRTG, RVG, vizualizácia i.o. kamerou, ozón, skalpel s vysokofrekvenčným prúdom, .../

Odbornosť – dvaja úzko špecializovaní, dvoj-atestovaní lekári z čeľustnej ortopédie, zúčastňujúci sa neustále pasívne aj aktívne na slovenských i medzinárodných odborných kongresoch. /pozri osvedčenia, certifikáty/

Dostupnosť služieb – všetko potrebné pod jednou strechou: ortodoncia, ortodontické laboratórium, röntgenologické pracovisko, dentálna hygiena, distribučná firma špeciálneho ortodontického materiálu a ústnej hygieny, archív. 
                                   – flexibilná pracovná doba, dostupnosť lekára aj mimo ordinačných hodín.

Priechodnosť služieb – váš čas strávený v našej čakárni je minimálny, máme zriadenú dvoj - ambulanciu, 4 zubolekárske súpravy - unity, KaVo laboratórny stôl so špeciálnym osvetlením a odsávaním

Pohodlie – možnosť bezplatného parkovania, možnosť platby platobnou kartou, bezdrôtový prístup na internet - Wi-fi, satelitná televízia, literatúra, inštruktážne videá, hygienický kútik s poradenstvom a predajom pomôcok ústnej hygieny.

Individuálny prístup – každý problém je dokumentovaný aj fotograficky. Jedinečnosť každej osobnosti si vyžaduje individuálny prístup k liečbe, liečime všetky vekové kategórie, rešpektujeme Váš názor, časové i finančné možnosti. O voľbe liečebných postupov rozhodujeme vždy spoločne. V prípade potreby ponúkame bezplatnú ozónovú liečbu počas čeľustnej ortopédie.

Kontrola – kontrola práce dvoma pármi očí u každého pacienta, minimálne dvojročné sledovanie vyliečených pacientov a spoločné predchádzanie relapsov a recidív.

Prevencia, efektivita – pri správnom načasovaní ortodontickej liečby sa dá predísť ťažkým stavom, chirurgickým operáciám, šetriť váš čas, finančné prostriedky a poisťovniam verejné zdroje. Treba však dodržať zásadu, že každý, kto dovŕši vekovú hranicu 10 rokov, má mať absolvovanú prehliadku na ortodontickom pracovisku a vyhodnotený OPG snímok čeľustným ortopédom. /požadované vo väčšine krajín EU/