Röntgenologické pracovisko

RTG žiarenie používame na zobrazenie detailov kostí a zubov a pomocou vhodných techník aj na skúmanie mäkkých tkanív.  
Pomocou tejto diagnostickej metódy máme možnosť vidieť miesta, ktoré nie sú bežne viditeľné. Napríklad nám môže pomôcť odhaliť začínajúci kaz v medzizubnom priestore, bez tejto vyšetrovacej metódy inak neviditeľný. Aj preto označovaný ako tzv. skrytý kaz. Viditeľný až neskôr, keď sa rozšíri a deštruuje oveľa väčšiu časť zuba. A štatistiky pritom dokazujú, že 8 z 10 kazov vzniká práve na tomto mieste.
Môže nám taktiež pomôcť v odhalení kazu pod netesniacou výplňou, rovnako bez použitia rtg neviditeľného.
Stanovenie množstva kosti okolo zuba, prípadne zistenie jeho postihnutia  nie je voľným okom viditeľné.
Taktiež stav, uloženie a priebeh prerezávania zubov múdrosti nemáme možnosť kontrolovať iným spôsobom.
Slúži na diagnostiku kĺbových ochorení, či posúdenie prítomnosti okolokoreňových nálezov, zlomenín, cýst a mnoho ďalších indikácii.

RTG ako základná vyšetrovacia metodika sa u nás realizuje priamo v ambulancii a tiež v samostatných priestoroch rtg pracoviska na dvoch plne digitálnych prístrojoch /Planmeca Promax, Satelec X-mind/.
Vďaka týmto technológiam redukujeme dávku žiarenia až 10 násobne oproti konvenčným, bežným rtg prístrojom. Máme okamžitú možnosť prezerania, hodnotenia snímku na monitore počítača, zväčšovania a ďalších potrebných úprav. Digitalizácia nám umožňuje elektronickú komunikáciu s inými pracoviskami a
archiváciu na CD a ďalších nosičoch.

Najpoužívanejšie snímky :

IO RTG (intraorálne RTG)
-    malá snímka vo vnútri úst, cielená na oblasť 1 max. 2 zubov a ich okolieOPG (panoramatické RTG, ortopantomogram)
-    veľká snímka zachytávajúca všetky zuby s okolitou kosťou, čeľusťami, prínosovými dutinami a čeľustným kĺbom. Prvýkrát by sa mal  zhotoviť najneskôr v 10 roku veku dieťaťa, teda v období mliečneho a zmiešaného chrupu, na zistenie počtu založených zubov a ich uloženia v kosti, odsledovania erupcie trojok, atď.


TeleRTG (diaľkový, profilový RTG hlavy)
-    veľký bočný snímok celej hlavy, zachytávajúci tvrdé i mäkké tkanivá, dôležitý v ortodoncii pre presné stanovenie liečbyBiteWing (záhryzový snímok)
-    Pomocou neho sme schopní rozpoznať už prvé náznaky odvápnenia skloviny (teda začínajúci kaz) v medzizubných priestoroch a začiatok parodontálnych ochorení, na ktoré sa v minulosti prišlo až vtedy, keď sa zuby začínali kývať. Podľa potreby a v závislosti na rizikovosti pacienta (to znamená, či pacient má už veľa výplní, extrahovaných zubov, príp. rodičia majú vysokú kazivosť) by sa mali zhotovovať aspoň raz ročne.