Video galéria

15 - Miniskrutka, miniscrew /Dr. Bjorn Ludwig himself/

Dr. Bjorn Ludwig ukazuje na sebe bezbolestnosť a jednoduchosť zavádzania kotviaceho implantátu, miniskrutky.

16 - Elastické ťahy, elastics

V priebehu liečby, zväčša už v posledných fázach používame elastické ťahy ku korekcii medzičeľustných vzťahov a k usádzaniu zubov na konci liečby.

17 - Tvárová maska

Tvárová maska. Aparát slúžiaci k posunu horného zuboradia a čeľuste vpred.

18 - Separácia zubov pomocou separačných gumičiek

Separácia znamená vloženie separačných gumičiek medzi zadné zuby. Tie svojou pružnostou odtlačia už za 2-3 dny zuby od seba tak, že je možné nasadiť kružky pri fixnom aparáte.

19 - Porucha, odlepenie zámky, brekety

Ukážka možnej príčiny odlepenia zámky, brekety a jej následky pri ponechaní bez povšimnutia, včasnej opravy. Doporučujeme preto najneskôr do týždna vyhladať svojho čeľustného ortopéda

20 - 1. Pomoc pri problémoch so zubným strojčekom

Ukážky ako si možno poradiť pri vzniknutom probléme počas liečby fixným aparátom. Uvolnený koniec oblúka je možné vrátiť, zasunúť späť do kanyly na krúžku. Pichajúci, pretŕčajúci oblúk je možné prekryť, zaobaliť do vosku alebo prihnúť smerom k zubu alebo odstrihnutím skrátiť.
  Strana 2 z 2